استخدام برنامه نویس
  • لطفا تصویر کارت ملی خود را آپلود کنید
    فایل ها را به اینجا بکشید

    انواع فایل های مجاز : (zip, zip, rar, pdf, docx, doc, pptx, png, jpg, jpg).

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .