استخدام ویراستار انگلیسی • لطفا توانایی های خود را از میان موارد زیر انتخاب کنید

 • لطفا سه نمونه از ویرایش هایی که انجام داده اید را از این قسمت آپلود کنید
  فایل ها را به اینجا بکشید

  انواع فایل های مجاز : (zip, zip, rar, pdf, docx, doc, pptx, png, jpg, jpg).

 • لطفا تصویر کارت ملی خود را آپلود کنید
  فایل ها را به اینجا بکشید

  انواع فایل های مجاز : (zip, zip, rar, pdf, docx, doc, pptx, png, jpg, jpg).

 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .