وبلاگ

لیست دارالترجمه های رسمی همدان

لیست دارالترجمه های رسمی همدان

لیست دارالترجمه های رسمی همدان

دارالترجمه ها یا دفاتر ترجمه به موسساتی گفته می شود که در آن ها امور مربوط به ترجمه انجام می شود. وظیفه اصلی موسسات ترجمه برگرداندن یک متن از یک زبان به زبان دیگر می باشد.

ترجمه رسمی چیست؟

ترجمه اسناد و مدارکی که ترجمه آن ها باید توسط یک مترجم رسمی انجام شود و به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه برسد ترجمه رسمی نام دارد.

خدمات دارالترجمه های رسمی

  • ترجمه مدارک تحصیلی در مقاطع تحصیلی مختلف
  • ترجمه مدارک تحصیلی مربوط به وزارت علوم، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت
  • ترجمه مدارک مربوط به شرکت ها مثل اساسنامه و قراردادها
  • ترجمه اسناد ملکی و اجاره نامه ها
  • ترجمه وکالت نامه ها
  • ترجمه اسناد هویتی مثل شناسنامه، کارت ملی

لیست دارالترجمه های رسمی در  همدان

موسسه ترجمه دانا

همدان-خیابان سعیدیه-برج

سعیدیه-طبقه ششم-واحد ۶۰۲

۰۸۱-۳۸۳۱۱۲۵۳

۰۸۱-۳۸۳۱۱۰۵۸

۰۹۱۹۴۱۰۵۷۲۶

دیدگاهتان را بنویسید