آرشیو دسته بندی : blog

دارالترجمه در همدان

دارالترجمه در همدان

دارالترجمه در همدان

به موسساتی که امور مربوط به ترجمه را انجام می دهند دارالترجمه گفته می شود. وظیفه اصلی موسسات ترجمه برگرداندن یک متن از یک زبان به زبان دیگر می باشد. کار دارالترجمه ها ترجمه اسناد حقوقی، مدارک و قراردادها است.

ترجمه رسمی به ترجمه اسناد و مدارکی گفته می شود که ترجمه آن ها باید توسط یک مترجم رسمی انجام شود و سپس به تایید دادگستری و وزارت امورخارجه ایران برسد. به دارالترجمه هایی که ترجمه رسمی انجام می دهند دارالترجمه رسمی گفته می شود.

 

آدرس دارالترجمه در همدان

نام دارالترجمه

آدرس

شماره تماس

موسسه ترجمه دانا

همدان-خیابان سعیدیه-برج

سعیدیه-طبقه ششم-واحد ۶۰۲

۰۸۱-۳۸۳۱۱۲۵۳

۰۸۱-۳۸۳۱۱۰۵۸

۰۹۱۹۴۱۰۵۷۲۶

لیست دارالترجمه های رسمی همدان

لیست دارالترجمه های رسمی همدان

لیست دارالترجمه های رسمی همدان

دارالترجمه ها یا دفاتر ترجمه به موسساتی گفته می شود که در آن ها امور مربوط به ترجمه انجام می شود. وظیفه اصلی موسسات ترجمه برگرداندن یک متن از یک زبان به زبان دیگر می باشد.

ترجمه رسمی چیست؟

ترجمه اسناد و مدارکی که ترجمه آن ها باید توسط یک مترجم رسمی انجام شود و به تایید دادگستری و وزارت امور خارجه برسد ترجمه رسمی نام دارد.

خدمات دارالترجمه های رسمی

  • ترجمه مدارک تحصیلی در مقاطع تحصیلی مختلف
  • ترجمه مدارک تحصیلی مربوط به وزارت علوم، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت
  • ترجمه مدارک مربوط به شرکت ها مثل اساسنامه و قراردادها
  • ترجمه اسناد ملکی و اجاره نامه ها
  • ترجمه وکالت نامه ها
  • ترجمه اسناد هویتی مثل شناسنامه، کارت ملی

لیست دارالترجمه های رسمی در  همدان

موسسه ترجمه دانا

همدان-خیابان سعیدیه-برج

سعیدیه-طبقه ششم-واحد ۶۰۲

۰۸۱-۳۸۳۱۱۲۵۳

۰۸۱-۳۸۳۱۱۰۵۸

۰۹۱۹۴۱۰۵۷۲۶