استخدام تعدادی فرم زن انگلیسی و مترجم حقوقی

۹۵/۱۱/۰۴
تهران

به تعدادی فرم زن انگلیسی پورسانتی و مترجم حقوقی غیر حضوری انگلیسی در دارالترجمه در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۲۲۸۸۴۰۸۰