استخدام خانم مسلط به زبان انگلیسی در تهران

۹۵/۱۱/۰۴
تهران

به خانم مسلط به زبان انگلیسی آشنا به مکاتبات بازرگانی خارجی در تهران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

 

 

آدرس ایمیل: office@sharpakam.ir