استخدام فرم زن جهت کار در دارالترجمه

۹۵/۱۱/۰۶
تهران

به فرم زن و منشی حرفه ای با سابقه مرتبط جهت کار در دارالترجمه رسمی در استان تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

شماره تماس : ۰۲۱۸۸۹۴۵۹۶۵