استخدام لیسانس مترجمی انگلیسی آقا در تهران

۹۵/۱۱/۰۴
تهران

 

به لیسانس مترجمی انگلیسی آقا – تمام وقت  با ۳ سال سابقه کار بازرگانی  در تهران نیازمندیم.

رزومه فارسی ارسال شود

ایمیل ارسال رزومه : zakaria@noroozi-tools.com