استخدام مترجم، کارشناس در زنجان

۹۵/۱۱/۰۴
زنجان

به ۲ نفر مترجم زبان انگلیسی در زنجان نیازمندیم.

متقاضیان رزومه خود را به شماره زیر تلگرام نمایند:

۰۹۲۲۶۲۱۱۳۰۹