استخدام مترجم(فرم زن) خانم در دارالترجمه

۹۶/۰۲/۰۵
تهران

استخدام مترجم(فرم زن) خانم در دارالترجمه

شرایط استخدام :

_ داشتن سابقه کار

تلفن : ۷۷۲۷۰۰۷۲

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com