استخدام مترجم(فرم زن رسمی)دردارالترجمه

۹۵/۱۱/۲۰
تهران

استخدام مترجم زبان (فرم زن رسمی) در در دارالترجمه

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

(حقوق مکفی)

آدرس : جردن

تلفن : ۲۲۰۴۳۱۶۴