استخدام مترجم(کارشناس یا کارشناس ارشد)زبان انگلیسی

۹۶/۰۶/۳۰
تهران

استخدام مترجم(کارشناس یا کارشناس ارشد)زبان انگلیسی

شرایط استخدام :

_ مقاطع تحصیلی : لیسانس و یا فوق لیسانس

ایمیل : hr@hamgam.ir

تلفن : ۰۲۱٫۸۸۵۵۰۳۵۰

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند .