استخدام مترجم آشنا به بازرگانی خارجی در تهران

۹۵/۱۱/۱۲
تهران

به یک کارمند مترجم (خانم) آشنا به امور بازرگانی خارجی ترجیحاً ساکن پاکدشت نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

شماره تماس : ۰۲۱۳۶۴۶۵۲۴۸