استخدام مترجم آلمانی در دارالترجمه نامی نو

۹۵/۱۲/۰۱
تهران

استخدام مترجم آلمانی، انگلیسی، فرانسه در دارالترجمه نامی نو

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون

تلفن : ۸۸۹۳۳۹۶۳ _ ۸۶۰۳۶۹۷۳

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره های تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com