استخدام مترجم از کل کشور

۹۷/۰۴/۲۵
چند استان کشور

استخدام مترجم از کل کشور در دار الترجمه آنلاین آپ

متقاضی های محترم باید دارای شرایط زیر باشند

شرایط استخدام مترجم از کل کشور

  • جنسیت: نا مشخص
  • تعداد: نا مشخص
  • ساکن: جذب مترجم از کل کشور
  • توانایی ترجمه حداقل در یک زبان خارجی
  • دسترسی به اینترنت
  • تمایل به کار به صورت غیر حضوری و پروژه ای
  • تسلط کامل بر ترجمه متون عمومی و تخصصی

متقاضیان محترم و واجد شرایط می توانند در صورت تمایل به همکاری با دار الترجمه آنلاین آپ به وب سایت درج شده در آگهی مراجعه کنند و فرم مشخصات استخدام مترجم را تکمیل کنند.

اطلاعات تماس:

آدرس وب سایت: http://www.tarjomeup.ir