استخدام مترجم انگلیسی-آلمانی دردارالترجمه

۹۶/۰۲/۰۳
تهران

استخدام مترجم انگلیسی-آلمانی دردارالترجمه

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه و فرم زنی

حقوق مکفی

تلفن : ۰۲۱۶۶۴۰۳۳۹۳

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com