استخدام مترجم انگلیسی جهت حضوردرنمایشگاه های خارجی

۹۶/۰۶/۲۶
اصفهان

استخدام مترجم انگلیسی جهت حضوردرنمایشگاه های خارجی

(کارمند مترجم جهت امور بازرگانی و حضور در نمایشگاههای خارج)

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی (گرامر ومکالمه)

_ نداشتن هر گونه منع خروج از کشور جهت آقایان و خانمها

_ داشتن گذرنامه با حداقل ۳ سال اعتبار

_ دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی برای متقاضیان آقا

_ نداشتن سوء پیشینه

_ قادر به معرفی ضامن معتبر و وثیقه

_ افراد آشنا به زبانهای دیگر و مرتبط با بازرگانی در اولویت هستند

ایمیل : so.isfahan@gmail.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند .

رزومه ها بررسی و در صورت احراز شرایط وقت مصاحبه به ایمیل متقاضی اعلام میگردد.