استخدام مترجم انگلیسی در شرکت بازرگانی

۹۵/۱۲/۰۲
تهران

استخدام مترجم انگلیسی در شرکت بازرگانی

شرایط استخدام :

_ جنسیت : آقا

_ تسلط کافی به ترجمه متون انگلیسی

تلفن : ۶۶۴۵۴۳۱۷

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com