استخدام مترجم انگلیسی به فارسی در تهران

۹۵/۱۲/۰۳
تهران

استخدام مترجم انگلیسی به فارسی در تهران

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون دانشگاهی

_ توانایی در ترجمه متون فارسی به انگلیسی و بالعکس

تلفن : ۶۵۱۷۳۲۱۳

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com