استخدام مترجم انگلیسی به فارسی تمام وقت

۹۶/۰۵/۱۵
تهران

استخدام مترجم انگلیسی به فارسی تمام وقت

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون

تلفن : ۰۲۱۶۶۵۹۳۵۱۵

estekhdammotarjem.com