استخدام مترجم انگلیسی به فارسی

۹۶/۰۲/۰۳
تهران

استخدام مترجم انگلیسی به فارسی

(جهت ترجمه کتاب)

ایمیل : orshan84@yahoo.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به ادرس ایمیل ارسال نمایند.

estekhdammotarjem.com