استخدام مترجم باسرعت ودقت بالا در ونک

۹۶/۰۲/۰۵
تهران

استخدام مترجم باسرعت ودقت بالا در ونک

شرایط استخدام :

_ آشنایی با متن های رسمی و غیر رسمی

_ داشتن سرعت و دقت بالا

(حقوق مناسب)

تلفن : : ۹۶۸۶۲۶۲۶

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com