استخدام مترجم با تسلط به متون پزشکی درتهران

۹۶/۰۶/۲۴
تهران

استخدام مترجم با تسلط به متون پزشکی درتهران

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان انگلیسی

_ توانایی ترجمه متون پزشکی

تلفن : ۲۶۷۶۷۲۰۵ -۰۲۱

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .