استخدام مترجم برای آزمایشگاه دکتر نشاط شیراز

۹۵/۱۱/۰۶
فارس

آزمایشگاه دکتر نشاط شیراز، جهت ترجمه یکسری متون پزشکی (مربوط به آزمایشگاه) ، از متقاضیان مسلط به زبان انگلیسی (آمریکایی) که تجربه ترجمه متون پزشکی را دارند ، دعوت به عمل می آورد.

مراحل :
۱) ارسال یک ایمیل جهت تقاضا برای شرکت در این طرح به آدرس  translate@neshatlab.ir
۲) ارسال یک متن آزمایشی از طرف آزمایشگاه برای شما، جهت تست صحت و روان بودن ترجمه ( لطفا به توضیحات ایمیل دقت کنید)
۳) ارسال فایل ترجمه شده در قالب فایل ورد از طرف شما .
۴)بررسی صحت و روان بودن ترجمه ( دوستان دقت کنید که ترجمه کلمه به کلمه و بریده بریده ، مد نظر نمی باشد)
۵) ارسال نتیجه تست برای شما و در صورت قبولی ترجمه شما ، ارسال تعهد نامه ای برای شما که درآن متعهد می شوید که فایلها یا ترجمه های آن را در اختیار هیچ سایت ،نهاد یا مرکز درمانی، آموزشی، خدماتی و آزمایشگاهی قرار ندهید.
۶) امضا تعهد نامه ، اسکن و ارسال آن برای آزمایشگاه
۷) ارسال یک فایل برای شما جهت ترجمه (لطفا به توضیحات آن توجه کنید)
۸) ارسال ترجمه در قالب فایل ورد ، برای آزمایشگاه از طرف شما
۹) بررسی ترجمه و بررسی صحت و روان بودن آن و ثبت یک فایل در کارتابل شما
۱۰) مراحل ۷ تا ۹ بسته به توانایی ، وقت و تمایل شما تکرار می شود
۱۱) بررسی تعداد ترجمه های قابل قبول شما که در کارتابل شما ثبت شده و پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان بابت هر فایل ، تا تاریخ ۱۵.۱۲.۹۵ به حساب شما

 ارسال رزومه به ایمیل : translate@neshatlab.ir