استخدام مترجم ترکی استانبولی و مترجم عربی در تهران

۰۰/۰۴/۰۲
تهران
دسته بندی: استخدام مترجم

استخدام مترجم ترکی استانبولی و مترجم عربی در تهران

شرایط استخدام مترجم ترکی استانبولی:

-جنسیت خانم

-کار به صورت دورکاری می باشد

– تسلط نوشتاری و گفتاری یه زبان ترکی استانبولی

-ترجیحا امکان سفرهای خارجی داشته باشد

-اولویت با کسانی است که با کار رسانه ای آشنایی دارند.

شرایط استخدام مترجم عربی:

-جنسیت خانم

-نوع همکاری: تمام وقت

-تسلط نوشتاری و گفتاری به زبان عربی

-ترجیحا امکان سفرهای خارجی داشته باشد

-اولویت با کسانی است که با کار رسانه ای آشنایی دارند.

مزایا:

-حقوق و سایر مزایا توافقی

اطلاعات تماس: