استخدام مترجم تمام وقت در دارالترجمه

۹۶/۰۶/۰۴
تهران

استخدام مترجم تمام وقت در دارالترجمه

( مترجم اسناد و قرارداد ها )

شرایط استخدام :

_ فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان

تلفن : ۰۲۱۶۶۴۷۵۳۷۶