استخدام مترجم تمام وقت زبان انگلیسی درشرکت معتبر

۹۶/۰۶/۳۰
تهران

استخدام مترجم تمام وقت زبان انگلیسی درشرکت معتبر

(شرکت معتبر در زمینه آموزش، تحقیقات و انتشارات)

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

استخدام مترجم به صورت تمام وقت بوده و کار به صورت دورکاری میسر نمیباشد.

ایمیل : hr@tmba.ir

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند .