استخدام مترجم جهت تقریر سخنان استاد

۹۵/۱۲/۱۳
تهران

استخدام مترجم جهت تقریر سخنان استاد دانشگاه

( حضور داشتن در کلاس های کارشناسی دانشگاه علامه )

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان عربی

تلفن : ۶۶۷۴۸۶۰۳

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند .

estekhdammotarjem.com