استخدام مترجم جهت مکالمه ومکاتبات بازرگانی

۹۶/۰۱/۲۷
تهران

استخدام مترجم جهت مکالمه ومکاتبات بازرگانی

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

_ آشنایی با کامپیوتر

ساعت کار : ۸ الی ۱۸:۳۰

تلفن : ۰۲۱۴۴۴۹۲۵۶۹

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com