استخدام مترجم حرفه ای در اصفهان

۹۶/۰۱/۳۰
اصفهان

استخدام مترجم حرفه ای در اصفهان

به تعدادی مترجم حرفه ای فارسی و انگلیسی جهت همکاری در اصفهان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۹۰۹۴۱۷۲۶۴

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com