استخدام مترجم حرفه ای زبان انگلیسی درتهران

۹۶/۰۲/۱۲
تهران

استخدام مترجم حرفه ای زبان انگلیسی درتهران

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل و متخصص در زبان انگلیسی

ایمیل : info@etrans.ir

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند.

Estekhdammotarjem.com