استخدام مترجم حرفه ای (فرم زن)دردارالترجمه

۹۶/۰۲/۱۲
تهران

استخدام مترجم حرفه ای (فرم زن)دردارالترجمه

شرایط استخدام :

_ داشتن سابقه کار مرتبط

_ تسلط کامل به ترجمه متون (فرم زنی)

تلفن : ۰۲۱۸۸۱۷۳۰۷۳

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com