استخدام مترجم حوزه فناوری اطلاعات

۹۵/۱۲/۱۷
تهران

استخدام مترجم حوزه فناوری اطلاعات

ایمیل :info@ati-negar.com

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند.

Estekhdammotarjem.com