استخدام مترجم خانم جهت رزروشن

۹۵/۱۲/۱۰
اصفهان

استخدام مترجم خانم جهت رزروشن

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان انگلیسی

تلفن : ۳۲۶۴۶۲۹۴ (ساعت تماس ۹ الی ۱۳)

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com