استخدام مترجم خانم درشرکت هواپیمایی

۹۵/۱۲/۱۰
تهران

استخدام مترجم خانم درشرکت هواپیمایی

شرایط استخدام :

_ جنسیت : خانم

_ تسلط کافی به ترجمه متون انگلیسی

تلفن : ۲۲۷۷۳۹۵۳

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com