استخدام مترجم خانم زبان انگلیسی در تهران

۹۵/۱۲/۱۴
تهران

استخدام مترجم خانم زبان انگلیسی در تهران

شرایط استخدام :

_ مدرک تحصیلی مرتبط

_ داشتن تجربه در ترجمه اسناد رسمی

تلفن : ۲۶۲۰۳۲۵۳

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com