استخدام مترجم خانم زبان انگلیسی در تهران

۹۶/۰۶/۰۴
تهران

استخدام مترجم خانم زبان انگلیسی در تهران

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به مکاتبات اداری بین المللی

_ داشتن توانایی بالا در ترجمه زبان انگلیسی

_ جنسیت : خانم

تلفن : ۷۷۰۷۳۱۳۷۰۲۱

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.