استخدام مترجم خانم زبان انگلیسی دربازرگانی

۹۶/۰۲/۱۱
تهران

استخدام مترجم خانم زبان انگلیسی دربازرگانی

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان انگلیسی

تلفن : ۵۵۵۸۰۰۶۱

آدرس : محدوه ۱۵ خرداد

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com