استخدام مترجم خانم در هتل

۹۵/۱۲/۲۷
خراسان رضوی

استخدام مترجم خانم در هتل

(در بخش پشتیبانی هتل)

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان انگلیسی

تلفن : ۰۹۱۵۵۱۸۳۳۵۸

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

estekhdammotarjem.com