استخدام مترجم دردانشگاه علوم پزشکی شیراز

۹۵/۱۲/۱۵
فارس

استخدام مترجم دردانشگاه علوم پزشکی شیراز

(در بخش کانون زبان انگلیسی سپهر)

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به زبان انگلیسی

تلفن : ۰۷۱۳۲۳۳۰۹۶۶_ ۰۹۳۶۲۰۰۹۵۲۳

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

Estekhdammotarjem.com