استخدام مترجم در دپارتمان ترجمه

۹۶/۰۱/۱۶
تهران

استخدام مترجم در دپارتمان ترجمه

استخدام تعدادی مترجم زبان انگلیسی و سایر زبان های خارجی در دپارتمان ترجمه مرکززبان دانشگاه شهید بهشتی

وب سایت :  Tarjomeh.sbu.ac.ir

تلفن : ۲۲۴۰۵۹۱۰

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند به ادرس وب سایت مراجعه نمایند.

estekhdammotarjem.com