استخدام مترجم درشرکت اوژن تدبیرفارس

۹۵/۱۱/۱۴
تهران

استخدام تعدادی مترجم زبان در شرکت اوژن تدبیر فارس

شرایط استخدام :

_ تسلط به زبان انگلیسی

_ آشنایی کافی با مفاهیم مرتبط با IT

(به صورت دورکاری)

ایمیل (ارسال رزومه) : ah85ah@gmail.com