استخدام مترجم درشرکت صادرات و واردات

۹۵/۱۲/۰۲
اصفهان
سابقه کار: 3 سال

استخدام مترجم در شرکت صادرات و واردات

شرایط استخدام :

_ جنسیت : آقا

_ تسلط بالا به کارهای واردات و بازرگانی

_ داشتن سابقه کار

تلفن : ۳۳۳۸۰۶۰۰

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل کنند.

(تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع)

Estekhdammotarjem.com