استخدام مترجم درشرکت معتبرمواد غذایی

۹۵/۱۲/۰۴
اصفهان

استخدام مترجم در شرکت معتبر مواد غذایی

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه

_ آشنا به بازرگانی خارجی

ایمیل : esf.food@gmail.com

تلفن : ۰۹۳۸۱۲۸۷۹۷۸_ ۰۹۱۳۵۴۸۱۹۷۹

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند.