استخدام مترجم درشرکت مواد غذایی دراصفهان

۹۵/۱۲/۰۶
اصفهان

استخدام مترجم درشرکت مواد غذایی دراصفهان

شرایط استخدام :

_ تسلط کافی به ترجمه متون

_ آشنایی کافی با بازرگانی خارجی

ایمیل : esf.food@gmail.com

تلفن : ۰۹۳۸۱۲۸۷۹۷۸_ ۰۹۱۳۵۴۸۱۹۷۹

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند.

Estekhdammotarjem.com