استخدام تعدادی مترجم در شیراز

۹۵/۱۲/۲۷
فارس

استخدام تعدادی مترجم در شیراز

(در کانون زبان انگلیسی سپهر دانشگاه علوم پزشکی شیراز )

شرایط استخدام :

_ تسلط کامل به زبان انگلیسی

آدرس : شیراز – میدان امام حسین (ع) -(ستاد)پشت دانشکده پزشکی -ساختمان مهر آفرین

تلفن : ۰۹۳۶۲۰۰۹۵۲۳ – ۳۲۳۳۰۹۶۶

متقاضیان دارای شرایط استخدام میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.

estekhdammotarjem.com