استخدام مترجم در آژانس هواپیمایی

۹۵/۱۱/۰۹
تهران

استخدام مترجم در آژانس هواپیمایی

شرایط مورد نیاز :

_ جنسیت: خانم

_ تسلط به فرم زنی

تلفن :۸۸۶۹۷۰۸۰