استخدام مترجم در آژانس هواپیمایی

۹۵/۱۱/۱۰
تهران

استخدام مترجم زبان در آژانس هواپیمایی

شرایط استخدام :

_ جنسیت :خانم

_ تسلط کافی بر ترجمه متون

_ آشنایی با کامپیوتر

تلفن : ۸۸۸۰۵۸۳۸