استخدام مترجم در آژانس هواپیمایی

۹۵/۱۱/۱۶
تهران

استخدام مترجم زبان انگلیسی (کارمند) در آژانس هواپیمایی

شرایط استخدام :

_ تسلط بالا به زبان انگلیسی

_ آشنایی با کارهای آژانس هواپیمایی

تلفن : ۸۸۶۴۴۶۴۴