استخدام مترجم در آژانس کاروان هوایی ۲۰۰۰

۹۵/۱۱/۱۲
تهران

به کارمند خانم مترجم زبان انگلیسی جهت آژانس کاروان هوایی ۲۰۰۰ در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۷۷۳۹۵۳